اهمیت رنگ ها در دنیای تجاری و بازاریابی

رنگ‌ها در دنیای اقتصاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند تا جایی که اختلافات بزرگی هم برای حق استفاده از رنگ‌ها میان شرکت‌های بزرگ جهان در جریان است.

رقابت بر سر استفاده از رنگ ها در عالم تجارت و اقتصاد بسیار شدید است تا جایی که هر سال شرکت های بزرگی بابت دفاع از حق استفاده انحصاری از رنگ های خود به دادگاه ها شکایت می برند.

رنگ قرمز بانک “اشپارکاسه”

دویچه وله در گزارشی نوشت: شعبه‌های بانک “اشپارکاسه” آلمان از رنگ قرمز خاصی استفاده می‌کنند اما بانک “سانتاندر” در اسپانیا نیز از همین رنگ استفاده می‌کند و چندی ا‌ست اختلافات بر سر اجازه استفاده از این رنگ میان این دو شرکت اروپایی بالاگرفته است. سرانجام دادگاه عالی آلمان رای بر استفاده بانک “اشپارکاسه” از این نوع رنگ قرمز خاص داد.

رقابت رنگ‌ها در دنیای تجارت و بازاریابی
ادامه