انواع بنر

انواع بنر تبلیغاتی | طراحی و چاپ بنر | چاپ بنر ارزان | چاپ بنر فوری

پشت شیشه مغازه ها، بر روی بالنها و هواپیماها و محلهایی از این قبیل از بنر استفاده می شود. از انواع و اقسام دیگر بنر می توان به مدل های زیر اشاره کرد.

بنر وینیل: بنر وینیل خیلی با دوام است و راحت تر تمیز می شود و حداقل تا یک سال دوام می آورد .

بنر وینیل شبکه ای: برای آب و هوای مرطوب و باد و بارانی، مثل شمال ایران مناسب است، چرا که به صورت شبکه شبکه طراحی شده است و همین باد را از بنر رد می کند و آسیبی به بنر نمی رساند.

لمپوست بنر: لمپوست بنر، گونه ای جدید از سازه های تبلیغاتی است که به دلیل مقاومت و انعطاف پذیری بسیار عالی اش در مقابل تنش های ناشی از وزش باد و باران، می توان از آن در بسیاری از محیط های بیرونی بهره جست. طراحی این سازه به گونه ای است که می تواند از پاره شدن بنر در بادهای شدید جلوگیری نماید. این سازه ضمن افزایش توجه مخاطبان، باعث زیبایی و جذابیت بصری نمای شهری هم می شود. فنرهای به کار رفته در راکت های نگه دارنده این سازه، این امکان را فراهم می سازد که در هنگام وزش باد، بنر در مقابل تنش ناشی از آن انعطاف پذیر باشد و نیروی اعمال شده به بنر از طریق فنر به فک متحرک منتقل شود و در نتیجه بنر تبلیغاتی از آسیب مصون بماند. با توقف وزش باد، فک متحرک به حالت اولیه باز می گردد .