تبلیغات چاپی

گرافیک تبلیغات چاپی باید چگونه باشد؟

اگرچه بخش هنری گرافیک نسبت به سایر جنبه های آن ارجحیت دارد اما امروزه نقشی رسانه‌ای به خود گرفته است و از این جنبه نیز مطرح است. تبلیغاتی که فروش و اقبال افکار عمومی را در پی نداشته باشد، محکوم به شکست و نابودی است هر چند که سرشار از زیبایی‌های سمعی و بصری باشد. بنابراین گرافیستی که پا به عرصه گرافیک تبلیغات می گذارد می باید از اصول بازاریابی، مخاطب شناسی آگاه بوده و کارکردهای رسانه های چاپی را به خوبی درک نماید. امروزه، اهمیت تبلیغات را از لحاظ تأثیر اجتماعی، می‌توان با نهادهای اجتماعی با سابقه ‌تر مانند مدرسه سنجید، تبلیغات بر رسانه چیره می‌شود، با قدرت بسیار گسترده‌ای به سطح توقعات (معیارها) عمومی شکل می‌دهد و به راستی یکی از نهادهای نادری است که جامعه را هدایت می‌کند. بنابراین گرافیک تبلیغات محدود به طرح و رنگ زیبا و جذاب نیست و می باید پیام های مد نظر را به بهترین و تاثیرگذارترین شکل ممکن انتقال دهد.

گرافیک تبلیغات چاپیبه این نکته توجه داشته باشید که محتوای تبلیغ تان را از نوشته پر نکنید و در عوض آن را ساده ایجاد کنید. یک پیام مختصر و مفید که باعث جذب بیننده بشود کافی است! یادتان باشد شما زمان زیادی برای مکث کاربر روی تبلیغ تان ندارید! امروزه تبلیغات از هنر گرافیک بهره می‌گیرد تا به اهداف خود دست یابد. گرافیک لزوماً یک حوزه بصری است که از دوران کهن با هدف انتقال مفهوم و زیبایی بصری از آن استفاده می‌شد. هنر، زیبایی را در نهاد خود دارد. ما در اینجا به مفهوم اصیل هنر نزدیک می‌شویم و از این منظر، هنر نازیبا دیگر هنر نیست. بنابراین تبلیغ نا زیبا نه تنها ازجنبه هنری خالی است بلکه محکوم به عدم توجه مخاطب و در نتیجه بی اثر خواهد بود. کارهای گرافیکی گذشته از بعد اطلاع رسانی و قابلیت استفاده برای مخاطبان، آهنگ‌های بصری یک جامعه هستند. بنابراین می بایست ترانه ای ماندگار و تاثیرگذار برای مخاطب بخواند. نظرات مختلفی در خصوص تبلیغات وجود دارد به طوری که برخی صنعت تبلیغات را اقتصاد، بعضی تخصص و جمعی هم هنر می‌دانند. جدا از اینکه تبلیغات را چطور تعریف کنیم و در کدام دسته جای دهیم یک حقیقت انکار ناپذیردرتبلیغات وجود دارد و آن هم مخاطب است، تبلیغات شما وقتی جامعه هدف خود را تحت تاثیر قرار ندهد موثر نخواهد بود. اول مخاطبان خود را بشناسید قبل از اینکه تبلیغ خود را خلق کنید. گرافیست می بایست یک هنرمند جامعه شناس باشد و در نهایت از چاپ و اصول آن هم به خوبی آگاه باشد، یک طرح حتی اگر شاهکار هنری باشد اما به دلیل انتخاب نامناسب رنگ ها و عدم سنجش امکانات چاپ نتوان آن را چاپ کرد فاقد ارزش خواهد بود. چاپ توانایی ها و محدودیت های خاص خودش را دارد که باید درهنگام طراحی، مورد توجه قرار گیرد.