عکاسی زمینه سفید

عکاسی زمینه سفید اصطلاحی رایج در عکاسی تبلیغاتی می باشد که علیرغم تصور عوام هیچ گونه ارتباطی با رنگ پس زمینه ندارد. منظور از این سبک، معرفی محصول بوده و در آن به خصوصیات ظاهری محصول مثل رنگ، ابعاد، اندازه و بسته بندی و… توجه ویژه می شود. بنابراین اگر قصد معرفی محصول در وبسایت، فروشگاه های مجازی، کاتالوگ، بروشور و… را دارید پیشنهاد ما استفاده از این مدل عکاسی تبلیغاتی می باشد

در دنیای امروز تبلیغات، تولیدکنندگان فارغ از تبلیغ کردن محصول و نمایش مزایا و حتی در برخی موارد مبالغه کردن در مورد کیفیت محصول، نیازمندمعرفی محصول خود با استانداردهای فیزیکی شامل شکل، طرح،رنگ؛اندازه ی دقیق و نوع بسته بندی محصول خود هستند.
برای پاسخگویی به این نیاز، روش عکاسی پیشنهادی ، عکاسی زمینه سفید می باشد. عکاسی زمینه سفید الزاماً روی یک پس زمینه سفید رنگ انجام نمی گیرد و گاههاً می توان رنگ خاصی را با توجه به شرایط برگزید ولی معمولاً به این علت رنگ سفید انتخاب می شود که سفید، رنگ خنثی بوده و با تمامی رنگها همخوانی دارد.
برای مثال از عکس زمینه سفید از یک پاکت آبمیوه، نمایش مشخصات ظاهری از قبیل اندازه دقیق جعبه یا قوطی، نمایش جنس بسته بندی و طرح و رنگ آن در عکس مد نظر می باشد و هیچ ایده ای برای نمایش کیفیت و طعم و مزه یا طبیعی بودن محصول در عکس استفاده نمی گردد.