مجوز نهایی تقویم ۱۳۹۷ چاپ و تبلیغات

تقویم رسمی کشور
سال ۱۳۹۷ هجری شمسی

مناسبت ها مصوب شورای فرهنگ عمومی
استخراج و تنظیم: شورای مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

لحظه تحویل سال ۱۳۹۷ خجری شمسی به ساعت رسمی جمهوری اسلامی ایران

ساعت ۱۹ و ۵۴ دقیقه و ۸۲ ثانیه روز سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

مطابق ۲ رجب ۱۳۴۹ هجری قمری و ۲۰ مارس ۲۰۱۸ میلادی

جهت دانلود فایل مناسبت های مصوب تقویم سال ۱۳۹۷ اینجا کلیک فرمایید