کاربرد و زمینه فعالیت طراحی گرافیک

ارتباط بصری در وسیع ترین معنی دارای تاریخی بلند و طولانی است. زمانی که بشر اولیه برای تغذیه خود شکار می کرد و گلی را پای جانوری مفتوش می ساخت. از نزدیک به یک اثر گرافیکی نگاه می کرد. او با چشم ذهن، خود حیوان را می دید. بنابراین گرافیک از دیرباز تا کنون با زندگی بشر پیوندی نزدیک داشته و حضور آن قابل تشخیص است.

اشاره ای کوتاه تنها به نام برخی از زمینه ها و عرصه هایی که هنر گرافیکی و به خصوص طراحی گرافیک تمامی و یا بخشی از آن را تشکیل می دهد، به خوبی می تواند بیانگر این مطلب باشد که هنرمند طراح امروز به واسطه زبان گرافیک با دیگران و محیط اطرافش گفتگو می کند. یک نوع ارتباط و همکاری همگانی برقرار می سازد، اطلاع رسانی می نماید، تجارت می کند، هشدار می دهد. هویت خود را به ثبت می رساند، آموزش می دهد، روایت می کند، منادی افکار گوناگون در جامعه می گردد و بالاخره اینکه محیط و اطراف و اشیاء پیرامون خود را جذاب تر و زیباتر می سازد.

سینما، تلویزیون، مطبوعات، نشریات، انواع پوستر،علایم راهنمایی و رانندگی، بسته بندی انواع کالا ها، تابلوها،و ویترین فروشگاه ها و حتی آرایش شهرها و مکان های عمومی، کاریکاتورها،نشانه ها و علایم، کاتالوگ ها و بروشورها،تصویر سازی، طراحی صفحات مختلف برای کامپیوتر،نقش پول و اسکناس،طرح تمبرها،کارت ویزیت و پاکت و سرکاغذ و … همگی از زمینه های اصلی و فعال حضور طراحی گرافیک، این زبان مشترک تصویری برای ارتباط در جریان روزمره ی ما هستند. اما آنچه که بیش از هرچیز باید به آن توجه نمود، آن است که سخن گفتن با این زبان مشترک توسط هنرمند طراح باید بسیار متعهدانه، و مسئولانه باشد چرا که او هر لحظه در بوته ی نقد و قضاوت است به سخنان او استناد می شود و در صورت هر گونه لغزش و خطا، به راحتی مورد استیضاح و هجوم قرار خواهد گرفت. چه از سوی مخاطبانش و چه از سوی سفارش دهنده، بنابراین صداقت، صراحت و وضوح و روشنی، همراه با شیوایی کلام و رعایت قوانین و دستور زبان صحیح، همگی از شرط های اصلی برای یک گفتگوی موفق خواهد بود

بنابر آنچه که گفته شد می توان سه نوع عملکرد اصلی را برای طراحی گرافیک در نظر گرفت:

اول : معرفی، شناساندن یا تعیین هویت (Indentification)

در اینجا یک اثر گرافیکی باید به خوبی گویای آن باشد که چیست و از کجا آمده است.مثل علائم تجاری، پول، اسکناس و پرچم، انواع بسته بندی، علایم هتل ها، سمبل ناشران، لوگوهای کمپانی ها و لیبل ها.

دوم: طراحی اطلاع رسانی و راهنمایی و آموزش (Information and instruction)

در اینجا می توان ارتباط میان دو مطلب را در زمینه جهت، اندازه و جایگاه آنها نشان داد و افراد را به روابط میان یک چیز با چیز دیگر در هدایت موقعیت ها و یا بیان اندازه ها و معیارها و مقیاس ها توجه داد. علایم جهت نما، دیاگرام ها و نقشه ها (مثل نقشه مترو) از این گروهند.

سوم: عرضه و ارائه و ترویج و تبلیغ (Presentation and pronation)

عرضه و ارائه و ترویج و تبلیغ مهم ترین عملکرد و شناخته شده ترین وظیفه طراحی گرافیک به شمار می روند. در این نوع عملکرد، طراحی گرافیک سبب جلب توجه و شکار چشم ها، جذب مخاطبین و تثبیت