کتابفروشی

کتابفروشی، محلی است که کتاب در آن فروخته می‌شود و مردم می توانند در آن کتاب خریداری کنند. کتابفروشی‌ها انواع مختلفی دارند. ممکن است کتابفروشی به خرید و فروش کتاب‌های دسته دوم بپردازد.