قدرت هدایای تبلیغاتی برای دیده شدن برند شما

هدایای تبلیغاتی  برای چندی سال از انتخاب‌های محبوب برای ترویج برند سازمان‌ها در کمپین‌های بازاریابی بوده‌اند. حال که فعالیت‌های بازاریابی آنلاین با قدرت بالا در محاسبه بازگشت سرمایه، معرفی شده‌اند، مهم است که نشان دهیم هدایای تبلیغاتی همچنان تاثیر مثبت بر روی تصویر برند و فروش دارند.

اتحادیه هدایای تبلیغاتی بریتانیا (British Promotional Merchandise Association: BPMA) طی تحقیقاتی که انجام داده است، تایید نمودهکه رابطه مثبتی بین بازاریابی با محصولات تبلیغاتی و پیشرفت در شناخته شدن برند و افزایش فروش وجود دارد.

علاوه بر تاثیر مثبت در شناخت برند و فروش، این نوع بازاریابی بازگشت سرمایه بهتری نیز به همراه دارد.

مقایسه هزینه هدایای تبلیغاتی با سایر

در ادامه چند مورد از یافته‌های مهم این پژوهش را در سال ۲۰۱۲ می‌آوریم.

ادامه