افست کار باید چه چیزهایی بداند؟

افست کار کسی است که علاوه بر مهارت چاپ افست بتواند از عهده کار با ماشینهای افست برآید. چاپچی یک شغل تخصصی و مهارت فنی است که نیاز به طی دوره های آموزشی متعدد و تجربه بالا دارد. کسانی که از مهارت چاپ برخوردارند برای چاپخانه ها حکم کیمیا را دارند بدون حضور آنها و مهارت شان بهترین دستگاه های چاپ هم بدون استفاده خواهد ماند یا از کیفیت لازم برخوردار نخواهد بود. برخی از مهارت های این افراد عبارت اند از توانایی کار با ماشین های افست، شناسایی اصول امتحان کاغذ و مقوا از قبیل نوع، ضخامت و…، آشنایی با مواد مصرفی، آشنایی با مراحل کار در لیتوگرافی، آشنایی با مراحل کار در صحافی و… .

یک افست کار جدای

ادامه